Rynek nieruchomości biurowych w Warszawie w IV kwartale 2014 roku

Mini warszawa

Pod koniec 2014 roku zasoby powierzchni biurowej w stolicy wyniosły około 4,4 mln m kw – donosi najnowszy raport DTZ – Property Times Office Warsaw.

Zapotrzebowanie na biura w Warszawieod 4 lat znajduje się na stabilnym i wysokim poziomie, co świadczy o znaczącychwielkościach wynajętej powierzchni.

W poprzednim roku liczba transakcjinajmu wyniosła prawie 612000 m kw. Bywało też tak, że najemcy w ciągu ostatnichlat  nie zmieniali siedzib swoichprzedsiębiorstw, a w konsekwencji renegocjacje i przedłużenia umów najmustanowiły znaczącą część całkowitego wolumenu transakcji (31%).

Pod koniec ubiegłego roku stopapustostanów w Warszawie wyniosła 13,3 %, a za ty, idzie wzrost o 1,6 pkt.procentowego w porównaniu do roku 2013. W centrum stolicy współczynnikpowierzchni niewynajętej wzrósł z 10,6 % do 15,2 %, zaś w pozostałychlokalizacjach Warszawy pozostał na niezmienionym poziomie 12,4 %.

Obserwujemy niewielki spadek stawekczynszów – średnio o 0,5 EUR do 1 EUR/1 m kw/msc. Aktualnie czynsze wywoławczedla najbardziej atrakcyjnych powierzchni w centrum wynoszą 22-25 EUR za 1 m kw.W budynkach poza centrum miasta wysokość czynszu wywoławczego to przedział14-15,5 EUR za 1 m kw. Rynek najmu jest bardzo dynamiczny. Główną przyczynąjest relacja związana z doskonaleniem oraz wykorzystywaniem przez najemcówrentownych warunków rynkowych i silnej pozycji negocjacyjnej. W mniejszymstopniu powodem jest powiększanie powierzchni. Jednocześnie obserwujemy spadekabsorbcji netto przy równoległym wzroście całkowitego wolumenu transakcji. Lata2012-2014 obrazują średnioroczne wartości absorbcji na poziomie ok. 165000 mkw, zaś w latach 2006-2008 przewyższały 250000 m kw.

 

Załączniki

    Brak załączników

Słowa