Rynek biurowy w największych miastach Polski

Mini 1329139881
Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym sytuacji na rynkach biurowych w największych miastach polski.

Rynek biurowy Warszawa

w pierwszej połowie roku na rynek trafiło190,3 tys. m² nowoczesnej powierzchni biurowej, dzięki czemu całkowita podażwzrosła do 4,3 mln m². Największy przyrost zasobów odnotowały strefy:Południowa Zachodnia (69,2 tys. m2), gdzie ukończono m.in. pierwszą fazęEurocentrum Office Complex(38,7 tys. m2) oraz Północna – 44,5 tys.m2dostarczone w ramach pierwszego etapu kompleksu Gdański Business Center.Obecnie w fazie budowy znajduje się 558,1 tys. m²nowych biur. Całkowity wolumentransakcji zawartych w I połowie roku wyniósł 260 tys. m2, przy czym absorpcjanetto ukształtowała się na poziomie 99,6 tys. m2. Umowy typu pre-let stanowiły6,7% zarejestrowanej aktywności (wobec 15,3% w analogicznym okresie 2013 r.). Wporównaniu z IV kw. 2013 r. współczynnik pustostanów (dla całego rynku) wzrósło 1,7 p.p., do poziomu 13,4%. W centrum miasta niewynajęte pozostało 13,6%istniejącej powierzchni. Podobną wartość odnotował wskaźnik dla stref pozacentrum (13,3%). Przeciętne stawki bazowe pozostały na niezmienionym poziomie(21,5 EUR/m2/m-c w centrum, 14,5 EUR/m2/m-c poza centrum).

Rynek biurowy Kraków

na koniec II kw. 2014 r. podaż powierzchni biurowejwyniosła 526,5 tys. m². W I połowie roku na rynek trafiły cztery noweinwestycje: Alma Tower (11 tys. m²), Pascal (5,2 tys. m²), Biuromax (2,2 tys.m²) oraz Pałac Goetzów (1,6 tys. m²). W budowie znajduje się ponad 160 tys. m²,z czego 95 tys. m² z planowanym terminem oddania do użytku w bieżącym roku. 2Przegląd Rynku Nieruchomości | I poł. 2014 | Polska | Colliers International Womawianym okresie najemcy zawarli umowy na 57,7 tys. m2, z czego ponad połowęstanowiły transakcje typu pre-let. Na koniec czerwca Kraków odnotował najniższywskaźnik pustostanów spośród wszystkich rynków regionalnych (3,7%). Czynszebazowe pozostały na niezmienionym poziomie i kształtowały się między 13,5 a15,5 EUR/m²2/m-c.

Rynek biurowy Wrocław

w I połowie roku podaż powierzchni biurowejwzrosła o 5%, do poziomu 482 tys. m². Do użytku oddano 23,1 tys. m² w ramachczterech projektów. W budowie znajduje się obecnie 136 tys. m². Aktywność narynku najmu zarejestrowana w pierwszym i drugim kwartale wyniosła 27,8 tys m2.65% zarejestrowanego wolumenu stanowiły nowe umowy. W porównaniu do I poł. 2013r. współczynnik pustostanów odnotował spadek o 1,9 punktu procentowego(do11,7%). Stawki czynszu wahały się między 11 a 16 EUR/m2/m-c.

Rynek biurowy Trójmiasto

na koniec czerwca całkowite zasobybiurowej w trzech miastach aglomeracji wyniosły 387,1 tys. m². Nowa podażdostarczona w I połowie 2014 r. osiągnęła poziom 37 tys. m². Do użytku oddanotrzy projekty – Centrum Biurowe Neptun (15,3 tys. m²), Olivia Four (14,7 tys.m²) oraz BPH Office Park C (7 tys. m²) – zlokalizowane w Gdańsku. W fazierealizacji znajduje ponad 63 tys. m². Wolumen transakcji zarejestrowany wokresie od stycznia do czerwca wyniósł 27,2 tys. m2, co stanowi 45% spadekwobec analogicznego okresu 2013 r. Na koniec czerwca współczynnik pustostanówwyniósł 13,7%. Stawki czynszu nie odnotowały większych zmian (12,75-15EUR/m²/m-c).

Rynek biurowy Poznań

w omawianym okresie poznański rynek biurowyodnotował niewielki wzrost podaży (2,7 tys. m²), osiągając na koniec czerwcapoziom 268,6 tys. m². W budowie znajduje się blisko 70 tys. m² nowoczesnejpowierzchni biurowej, z czego 41 tys. m² powstaje w ramach kompleksu BusinessGarden. Popyt odnotowany w I połowie roku wyniósł 12,3 tys. m2. Z uwagi naniski poziom nowej podaży, współczynnik pustostanów uległ obniżeniu do 10,4%.Stawki wywoławcze za najlepsza powierzchnię biurową pozostały stabilne, między12,5 a 15,5 EUR/m²/m-c.

Rynek biurowy Łódź

w I połowie roku podaż powierzchni biurowejpozostała na niezmienionym poziomie 239 tys. m2. Wolumen transakcji wyniósł17,6 tys. m2, z czego ponad 80% (14,2 tys. m2) zostało wynajęte w II kwartale.Z uwagi na ograniczoną aktywność deweloperską oraz relatywnie wysoki popyt w IIkw. b.r. wskaźnik pustostanów obniżył się do poziomu 11% (wobec 15,5% na koniecI kw. 2014 r.). Czynsze wywoławcze za najlepszą powierzchnię biurową wistniejących projektach wahały się od 11,5 do 13,5 EUR/m2/m-c.

Rynek biurowy Katowice

między styczniem a czerwcem deweloperzydostarczyli na rynek 16,2 tys. m2. Do użytku oddano dwa budynki biurowe – A4Business Park I (8,7 tys. m2) oraz GPP Business Park II (7,5 tys. m2). Wbudowie znajduje się 58,2 tys. m². Aktywność najemców osiągnęła poziom 25,1tys. m², co stanowi podobny wynik do rezultatów odnotowanych w analogicznymokresie 2013 r. (27,5 tys. m2). Na koniec czerwca współczynnik pustostanówwyniósł 6,7%, co przełożyło się na 16,2 tys. m2dostępnej powierzchni. Stawkibazowe pozostały stabilne, między 12 a 14 EUR/m²/m-c.

Rynek biurowy Szczecin

w I poł. 2014 r. na rynek trafił jedenobiekt (Piastów Office Center II, 6,4 tys. m²), a całkowita podaż powierzchnibiurowej w mieście zwiększyła się do 99,2 tys. m². Obecnie w budowie znajdujesię 15,6 tys. m². Łączny popyt na powierzchnię biurową wyniósł 12,4 tys. m2.Ponad 94% wolumenu stanowiły nowe umowy. Na koniec czerwca wskaźnik pustostanówwyniósł 25,5% (wobec 28% na koniec 2013 r.). Biorąc jednak pod uwagę brakprojektów przewidzianych do ukończenia w drugiej połowie roku, możemy oczekiwaćdalszego spadku poziomu współczynnika. Czynsze wywoławcze w istniejącychbiurowcach kształtowały się od 11 do 14 EUR/m²/m-c.

 

Załączniki

    Brak załączników

Słowa