Rynek biurowy 2014

Mini obraz1
Na koniec I poł. 2014 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na 9 głównych rynkach w Polsce wyniosły 6,6 mln m2.

Zarys ogólny

Na koniec I poł. 2014 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na 9 głównych rynkach w Polsce wyniosły 6,6 mln m2.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku deweloperzy ukończyli 305 tys. m² biur. Ponad 60% nowej podaży zostało dostarczone w Warszawie (190,3 tys m2). Wśród rynków regionalnych największy przyrost zasobów odnotowały Trójmiasto (37 tys. m2), Wrocław (23,1 tys. m2) i Kraków (20 tys. m2).

Popyt brutto zarejestrowany w I poł. 2014 r. ukształtował się na poziomie 441 tys. m2, natomiast absorpcja netto wyniosła 245,8 tys. m2. Udział transakcji typu pre-let w całkowitej aktywności stanowił13,6%.

W omawianym okresie współczynnik pustostanów dlagłównych rynków biurowych wykazywał niewielką tendencję wzrostową. Na koniec czerwca 2014 r. niewynajęte pozostało 12,3% istniejących zasobów (wobec 10,8%na koniec II kw. 2013 r.). Inwestycje dostarczone na rynek w II kwartalezostały wynajęte w 50%.

Czynsze wywoławcze utrzymały się na niezmienionym poziomie. Powierzchnia biurowa w Warszawie była oferowana od 12 do 26 EUR/m²/m-c. Stawki bazowe w miastach regionalnych kształtowały się między 11,5a 16 EUR/m2/m-c. 

Załączniki

    Brak załączników

Słowa