Umowa najmu z pewną datą

Mini pulapki przy umowach 4576328 4
Często spotykaną formą zawierania umów najmu naczas określony, zwłaszcza przy umowach dotyczących powierzchni handlowej lubprodukcyjnej, jest umowa w formie pisemnej z datą pewną. 

Zachowanietakiej formy zawarcia umowy jest istotne dla najemcy, gdyż w przypadkusprzedaży wynajmowanego obiektu, nowy właściciel nie będzie miał prawa dowypowiedzenia umowy najmu, tak jak to ma miejsce w przypadku umów nieopatrzonych urzędowym poświadczeniem daty. W powyższym zakresie należy zauważyć, że najczęściej spotykaną postacią datypewnej jest poświadczenie daty przez organ samorządu terytorialnego lubpoświadczenie daty (i podpisu) przez notariusza. Trzeba jednocześnie wskazać,że zawarcie umowy z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie aktu notarialnego, oprócz korzyści wynikających zzaopatrzenia umowy zawieranej na czas określony w datę pewną, umożliwiająujawnienie istnienia najmu w treści księgiwieczystej, co oczywiście wpływa pozytywnie na zakres ochrony najemcy. 

Załączniki

    Brak załączników

Słowa