Długość umowy najmu - co wybrać?

Mini obraz1
Przegląd najpopularniejszych rozwiązań występujących na rynku nieruchomości komercyjnych

Długość umowy najmu

 

Jednym z istotnych pytań,jakie musi zadać sobie najemca na relatywnie wczesnym etapie procesuposzukiwania nowej siedziby, jest pożądana długość umowy najmu.

 

Na rynku spotykane jestkilka rozwiązań:

 

a)    Umowa najmuna czas nieokreślony – jest to stosunkowo rzadkie rozwiązanie, jedynie pozorniegwarantujące elastyczność dla najemcy. Zasadniczymi wadą tego rozwiązania jestmożliwość wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego „z dnia na dzień, przez cofirma może stanąć przed obliczem ewentualnej przerwy w prowadzeniu działalności(minimalna długość przeciętnego procesu poszukiwania siedziby to 2-3 miesiące).Dodatkowe wady to zazwyczaj brak możliwości negocjacji wysokości czynszu orazbrak zaangażowania Wynajmującego w aranżację powierzchni.

b)   Umowy najmuna okres 3 lat – rozwiązanie zyskujące na popularności w czasach kryzysufinansowego. Z jednej strony najemca nie zobowiązuje się do zbyt długiegookresu, dzięki czemu może elastycznie planować rozwój firmy. Z drugiej stronyWynajmujący ma powód do zaangażowania się w aranżację powierzchni orazprzewiduje pewien zakres negocjacji finansowych. Należy jednakże pamiętać, iż wprzypadku nowych budynków biurowych, Wynajmujący wymaga zazwyczaj minimum5-letniej umowy najmu.

c)    Umowa najmuna okres 5-7 lat – najbardziej powszechna praktyka na rynku nieruchomościkomercyjnych.  Wynajmujący przewidują dlatej opcji relatywnie największą ilość zachęt finansowych takich jak rabatyczynszowe oraz budżety na ponadstandardową aranżację.

d)   Umowa najmuna okres dłuższy niż 7 lat – zazwyczaj praktykowana tylko w przypadkunajwiększych korporacji lub najemców usługowych. Niekiedy Wynajmującyprzewidują ponadstandardowe rabaty w przypadku tego rozwiązania.

 

Przed wyborem któregoś zpowyższych rozwiązań należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Na jakimetapie rozwoju znajduje się obecnie firma? Jeżeli są te pierwsze miesiące lubpierwszy rok-dwa działalności – czas nieokreślony brzmi najrozsądniej. Wprzypadku biznesu, który pierwsze lata ma za sobą, z drugiej strony nie chcejeszcze ryzykować, najkorzystniejsze rozwiązanie to umowa trzyletnia. Firmy owieloletniej tradycji i długoterminowej ścieżce rozwoju powinny rozważyć umowy conajmniej pięcioletnie.

Załączniki

    Brak załączników

Słowa